นั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตำนานนครเจียงฮาย

เทศบาลนครเชียงราย จัดให้บริการ นั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตำนานนครเจียงฮาย ให้บริการรถรางนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงรายทุกวัน รอบเช้าเวลา ๙.๐๐ น. และ ๙.๓๐ น. รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนจะนั่งรถรางแอ่วเมืองจะต้องมาลงทะเบียนและรับบัตรนั่งรถรางก่อนเวลารถรางออก 30 นาที ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช รถรางมีทั้งหมด 2 คัน นั่งได้คันละ 28 คน หรือจะติดต่อสอบถามก่อนได้ที่โทร.053-600570 เผื่อว่ารถรางมีการจองล่วงหน้าจากสถานศึกษาหรือบริษัททัวร์ เนื่องจากรถรางมีให้บริการน้อยไม่เพียงพอ จะทำให้เสียเวลาได้........สำหรับการนั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตำนานนครเจียงฮาย เป็นการให้บริการนั่งฟรี โดยจะมีมัคคุเทศก์บรรยายสถานที่แต่ละแห่งให้ฟังด้วย จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง....

เทศบาลนครเชียงราย จัดให้บริการ นั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตำนานนครเจียงฮาย ให้บริการรถรางนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงรายทุกวัน รอบเช้าเวลา ๙.๐๐ น. และ ๙.๓๐ น. รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนจะนั่งรถรางแอ่วเมืองจะต้องมาลงทะเบียนและรับบัตรนั่งรถรางก่อนเวลารถรางออก 30 นาที ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช รถรางมีทั้งหมด 2 คัน นั่งได้คันละ 28 คน หรือจะติดต่อสอบถามก่อนได้ที่โทร.053-600570 เผื่อว่ารถรางมีการจองล่วงหน้าจากสถานศึกษาหรือบริษัททัวร์ เนื่องจากรถรางมีให้บริการน้อยไม่เพียงพอ จะทำให้เสียเวลาได้........สำหรับการนั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตำนานนครเจียงฮาย เป็นการให้บริการนั่งฟรี โดยจะมีมัคคุเทศก์บรรยายสถานที่แต่ละแห่งให้ฟังด้วย จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง....

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
วัดพระสิงห์
วัดพระแก้ว
วัดดอยงำเมือง
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
วัดมิ่งเมือง
หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ
สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น